Nublo landlige park

Nublo landlige park

Dette er ett av de største naturområdene på Gran Canaria. Her ligger det også 30 små bosetninger. Den har ett totalt område på 26304.4 hektar og her ligger det mange viktige vulkanske strukturer som for eksempel Caldera de Tejeda, et vulkansk krater.

Området ligger i den sentrale og sørvestlige delen av øya hvor veldig gamle naturlige materialer er synlig.

Reservatet består av tre forskjellige naturområder: Tejeda dalen, Sandara fjellet og de sørvestlige ravinene som ender i bratte klipper ved kysten. Det fins også en liten del øst for Tejeda og Pajonales, omringet av Roque Nublo og andre vulkanske strukturer, som sammen danner ett røft landskap av fjell som omringer Tejeda krateret.

Hele området har mye og variert bruk, som for eksempel bosetninger og jordbruk, samt oppdrett av husdyr (mest geit og sau).Avlingene er varierte og støtter små familier som har liten tilgang til utenlandske markeder. De består av frukt trær spesielt mandler (i høyere områder), poteter og grønnsaker som blir vannet av vann fra de mange dammene i dette beskyttete området.

I de trange dalene som ligger nær fjellet i sørvest er befolkningen bosatt i toppen av ravinene, hvor de flate dalene med tilgang til jord og vann gjør det mulig å dyrke avlinger som trenger mye vann.

Området ble beskyttet av loven fra 12/1987, 19 juni om naturområder på Kanariøyene som former deler av naturreservatene Ojeda, Inagua, Tejeda, meste parten av naturreservatet rundt sørvest massivet og en liten del nord for naturreservatet Ayagaures og Pilancones. En senere lov fra 12/1994, 19 desember om naturområder på Kanariøyene omgjorde klassifikasjonen og ga området den statusen den har i dag. Dette var videre utvidet med loven 3/1998, 6 april. Området av parken som grenser Inagua naturreservatet er ansett som ett økologisk følsomt område, samt ett område for beskyttelse av fugler, lovfestet med det europeiske direktivet 79/409/EEC om beskyttelse av fugler og ett område hvor jakt er forbudt. En del av området rundt Veneguera ravinen har også blitt beskyttet fordi det er ett område som trenger mer forskning og analyse rundt ting som kan negativ effekt på miljøet her.

Også innen dette området er deler av fjellene El Pinar, Cortijo de Tirafarcas og Cortijo del Nublo.

Hvordan komme seg hit