Naturmonumentet Tauro

Naturmonumentet Tauro

Dette er en del av ett større område. Denne delen ble beskyttet i 1987 og er av stor kulturell verd. Det er også av stor geomorfologisk relevans.

Dette monumentet er et fjell (det dekker 1256.6 hektar ) og ligger i toppen av ett større fjell som ble formet av stabler av tørket lava under en periode med vulkanske utbrudd.

Det er omringet av de store ravinene som former Arguineguin og Mogan som fremhever strukturen. På begge sider er det en rekke mindre raviner og tur stier med bratte bakker mellom dem. De naturlige materialene i området kommer fra de gamle fjellkjedene på Gran Canaria som har blitt nesten helt borte under andre og senere vulkanske utbrudd.

Nær Tauro fjellet ligger det en åpen furuskog omringet av fjellroser (cistus monspeliensis ) og busker (neochamalea pulvurulenta ). I resten av området er det Tabaibas og kaktus som dominerer.

Området spiller en spesiell rolle i å bevare viktige økologiske prosesser som å beskytte jorden her og samling av grunnvann, spesielt i den øvre delen hvor skogkledde samfunn befinner seg. Fjellet var en gang et sted brukt til seremonier av urbefolkningen som tilfører mer kulturell tyngde.

Den nordre delen av dette området grenser Parken Rural del Nublo.

Hele området ligger i Mogan kommune.

Hvordan komme seg hit