Kirken San Antonio de Padua

Kirken San Antonio de Padua

I slutten av atten hundre tallet levde det en mann som het Matias Sarmiento. Han emigrerte fra Tejeda på Gran Canaria og ble en rik grunneier i Havana. Han bestemte seg for å finansiere en religiøs institusjon i Mogan med beskyttelse fra helgenen San Antonio de Padua.

Han hadde begynte forberedelsene med sin nevø i 1773. Han overførte penger og produkter gradvis til øya for å finansiere prosjektet som skulle bestyres av slektningene hans her, men prosjektet kom ikke i gang. Rundt 1803 bestemte han seg for å gjøre noe med dette og fikk nevøen til å begynne prosjektet med stor hast. Det følgende året brakte nevøen prosjektet til biskopen i området etter onkelens ønske og planene ble tegnet av den kjente arkitekten Jose Lujan Perez.

For å sikre prosjektet hadde Matias Saramiento testamentert 2000 pesos i året for å holde gudstjenester i hans navn der når bygningen sto ferdig. Saramiento døde den 9 februar 1809 når arbeidet hadde så vidt begynt. Arbeidet var ferdig noen år seinere rundt 1813 eller 1814.

Hvordan komme seg hit