R1 – Veneguera til Cruz de Mogan

R1 – Veneguera til Cruz de Mogan

Lengde : 7.79 km.

Tid : 3.5 timer

Vanskelighetsgrad : Lav til middels

.

Descargar/ver

Veneguera - Cruz de Mogán
Denne ruten er velholdt og godt merket med unntak av delen fra Casas de Veneguera til Hoya de la Salvia hvor stiene krysser. Vær forsiktig i områder med løse stener for å unngå å falle.

Del A : Degollada de Tasarte til Casas de Veneguera :

Ruten starter fra C810 veien ved Degollada de Tasarte. Her er det to store bakker, i nordvest El Barranco de Tasarte med sin grend og i sørvest El Barranco de Veneguera.

En steinhaug signaliserer hvor turen begynner og ligger rett ved siden av skiltet som viser grensene til Mogan kommune. Etter du har gått ned en liten bakke fortsetter turen ned i sikksakk uten at det er veldig bratt. Den fortsetter langs fjellkanten av Lomo del Camino mot den lille grenden La Cogolla hvor det ligger noen tradisjonelle kanariske hus mellom palm trærne. Som ett referansepunkt ligger det ett stort johannesbrødtre som gir skygge for de som ønsker å ta en liten pause. Litt lenger borte fins det en gammel ovn som er i ganske god stand og kan være interessant å se.

Fortsett ned stien til du kommer til noen bikuber og starten av en uasfaltert vei. Turen fortsetter ned denne veien forbi ruineene av noen tradisjonelle kanariske hus til du kommer til en vulkansk dam på høyre side av ravinen. Fortsett langs stien til du kommer til ett lite øde område i Los Llanos del Gusano (her er det litt brattere) og ett område med småbruk og frukttrær. Turen slutter ved ett stort stabbur foran store kaktus busker i bosetningen Las Casas de Veneguera.

Del B – Casas de Veneguera til Cruz de Mogan og videre til Mogan

Fra stien som leder til stranden Playa Veneguera fins det en annen sti som går til venstre og med en steinhaug som signaliserer hvor turen begynner. Denne delen av turen er i god stand og lett å gå. Den går forbi hus med dyrket mark. Du må nå forlate en sti som er sement lagt på venstre side og fortsette rett fram noen meter før du tar til venstre igjen på undersiden av ett hus med huset på din høyre side. Da kommer du til en sti som krysses av en annen sti som går nedover i ravinen. Kryss over denne stien og fortsett langs palme trær, eukalyptus trær og fikenkaktus til du kommer til ett tradisjonelt hus med spisst tak (Huerta Vieja ). Etter ca. 50 meter fortsetter stien til venstre før du kommer til en palmelund med mange trær. Her er stien i litt dårligere tilstand på grunn av alt plantelivet rundt La Hoya de la Salvia. Turen fortsetter oppover i sikksakk over stein til La Cruz de Mogan.

Gå ned til Mogan langs fjellkanten La Lomo de la Quinta. Forholdene her kan være vanskelige da det er mye løs stein, men kun i noen områder. Etter å ha passert en treskestein ender denne stien ved siden av ett tradisjonelt hus og herfra må du ta stien som går langs bunnen av ravinen hvor det er en rekke småbruk med frukttrær. Denne stien går til C812 veien i retning Playa de Mogan. Det fins en steinhaug som viser retningen forbi Casa del Cura (Prestens Hus) som er ett tradisjonelt bygget hus ca. Hundre meter fra kirken i Mogan.

Beskrivelse :

Denne ruten går i en nesten rett linje fra ravinen Barranco de Veneguera til ravinen Barranco de Mogan og krysser dalen som deler de to, La Cruz de Mogan. Helt i begynnelsen av turen får du en helt fantastisk utsikt: Bak deg i en nordvestlig retning ligger Tasarte og La Aldea, foran deg i en sørvestlig retning kan du se toppene av Los Molinos fjellene og ovenfor forbi Lomo de Veneguera og La Cruz de Mogan kan du se Tauro fjellet . I bunnen a ravinen ligger det ett lite småbruk, La Finca de Cogolla og til høyre foran Las Casas de Veneguera ligger det noen store steiner som er en del av en dam som krysser ravinen fra Los Quemados og så langt som Los Llanos de Ojeda (Inagua ).

Denne turen fortsetter ned ravinen gjennom busker og store kaktus. Ved siden av disse plantene, som om de søker tilflukt, finner man Kanariske klatreplanter. Hvis du ser litt nærmere er det mulig du finner larven fra en møll som spiser bladene fra vortemelk planter. I tillegg til mange variasjoner av vortemelk planter er det mange andre typer busker og planter her. Hvis du ser opp er det sannsynlig at du ser falker som flyr over deg.

Det fins også planter som har blitt introdusert av jordbruk som for eksempel ferskenkaktus og agave planter. De ble tidligere brukt for å merke grensene mellom de forskjellige landeierne. Johannesbrødtrær vokser også på småbruket La Cogolla som viser at det har bodd noen i dette området siden forhistorisk tid men også i nyere tid. Før du kommer til Casas Veneguera går du forbi noen småbruk med frukttrær som avokado, papaya og forskjellige sitrus typer. Dette viser hva Gran Canaria eksporterer mest av. Småbrukene har sin egen infrastruktur som inkluderer stabbur, systemer for vanning og brønner. Dette kan ses langs hele ravinen som leder til stranden Playa de Veneguera. Det er også rester etter banan og tomat avlinger ettersom mange småbruk har forandret hva de produserer fra disse tradisjonelle avlingene til mer populære avlinger for å kunne eksportere mer.

Gå gjennom bosetningen Casas de Veneguera for så å fortsette oppover i retning Mogan. Først går du forbi hus og småbruk også gjennom en liten ravine (Hoya de la Salvia ) som er full av palme trær, oliven trær og mange andre Kanariske planter. Den steinlagte delen av Lomo de Las Tosquillas viser at den har i tidligere år blitt brukt til å transportere ting på husdyr.

Du ankommer da i La Cruz de Mogan, ett friluftsområde og ett møtepunkt for de som bor i Veneguera og Mogan, spesielt under festivalen San Antonio el Chico, når korset er illuminert og pyntet med palme grener. Herfra er det mulig å se begge disse byene. I retning Veneguera kan du se hele stien du har gått og videre helt opp til slutten av dalen som er L formet. Den har en vinkel på 90 grader mot nordvest på grunn av Fjellene Ojeda, Inagua og Pajonales. Den øverste delen av dalen er delt i to for så å gå parallelt langs Mogan ravinen i øst og Los Secos ravinen i vest etter Las Casas de Veneguera. En del fortsetter innenlands til Alsanada og en annen del begynner i La Degollada de Tasarte.

I retning Mogan er de mulig å se hele dalen med de store klippene i fra Albarianes og Pie de La Cuesta til El Cercado med noen småbruk nederst i dalen og i utkanten av Mogan. Den siste delen før du ankommer Mogan går nedover langs fjellkanten El Lomo de la Quinta mellom mye flott planteliv. Du kan også se noen gamle steiner brukt til tresking av hvete.

Hvordan komme seg hit