R3 Hoya del Salitre - Laderones

R3 Hoya del Salitre - Laderones

Lengde : 6.92km

Tid : 3.5 timer – 4 timer

Vanskelighetsgrad : Middels – Høy.

Descargar/ver

R3 Hoya del Salitre - Laderones
Gode forhold, vellmerket (kanskje litt overdrevet helt i begynnelsen) og i god tilstand. Man må være veldig forsiktig på veien ned fra Ladrones til Molino de Viento fordi det er nesten vertikalt, og kan være glatt på grunn av våte steiner. Det kan også være løse steiner i sikksakk delen.

Vi anbefaler kun turen i denne retningen for fordi nedstigningen gjennom La Hoya de Saltire kan være vanskelig og ubehagelig, med hensyn til solen, spesielt midt på dagen eller om ettermiddagen, da La Hoya ligger mot vest.

Beskrivelse :

Denne turen starter på veien C812 i retning Mogan i tettstedet El Cercado. Du går forbi en samling hus og småbruk på en asfaltert vei, og fortsetter på en grusvei til der turen starter, som er merket av en steinhaug. Gå i sikksakk gjennom La Hoya del Saltire. Dette er en steinete del som krysser mange små raviner i retning av fjellkanten El lomo de las Puntas. Gå gjennom La Canada de los Parados og opp så langt som El Lano de los Revolcadores, hvor stien er merket med steiner. Fortsett opp en slakk bakke forbi store vortemelk busker. Etter du passerer El Punton de Las Lenas Buenas, som er en spiss stein formasjon ovenfor Mogan dalen, fortsetter du langs vestsiden av Taurofjellet til du kommer til ett punkt hvor to stier krysser hverandre. Her ligger det en rund stein vegg som markerer starten på nedstigningen mot Paseo de Ladrones. Lenger opp kommer du til krysset mellom de to rutene La Degollada de las Lapas fra Llanos de Guirre i nord, og Los Lanos de Gamoavia Las Charcas de Taurito i øst.

Fra den runde steinveggen går du ned en bratt steinkledd bakke. Stien blir her flatere, for så å fortsette ned i sikksakk (vær forsiktig med knær og føtter). Turen ender på en uasfaltert vei merket av en steinhaug, og med en asfaltert del på ca. 500 meter, som gir tilgang til noen småbruk og C812 veien i byen Molino de Viento.

Beskrivelse :

Stien går langs den midterste og laveste delen av Tauro fjellet. Gå fra La Hoya del Saltire, en liten ravine som kutter seg inn i denne bakken, og deler seg igjen der turen begynner å gå oppover. Det er ganske bratt, men turen oppover veldig fin med mye planteliv, spesielt forskjellige typer vortemelk planter.

Her ser man mye av det lokale plantelivet, men når du kommer til fjellkanten El Lomo de los Revolcadores, forandrer landskapet seg. Navnet stammer fra at området var ett mudderhull for dyr siden det er flat og lite planteliv (M.Trapero, 1999). Det er mye sandstein her som det har blitt bygget tårn av. Hvis du tar en pause her kan du se ravinen Barranco de Taurito i øst. Herfra blir turen litt lettere men en slett oppstigning til El Guirre. Langs stien fins det en hel del vortemelk planter, men kun noen få furutrær, som viser hvor mye furuskogene her har minket. Melken fra vortemelk plantene former lateks som ble flittig brukt. Ett kutt ble laget i den nederste delen av treet og noe satt under for å samle lateksen. Noen dager senere kunne man hente den. Den hadde da en hardere konsistens som ble tygget for a rense tennene.

Når du kommer til en kryssing av stiene i El Guirre området, kan du se mange små busker, spesielt malurt som har en sterk lukt som minner om røkelse. I retning Mogan er de store klippene El Punton de las Lenas Buenas og El Punton del Guirre. Navnet guirre som er brukt mye i dette området kommer fra en type gribb som nå er utryddet her. De store sprekkene i klippene gjør at det ser ut som det bare trengs litt mye vind eller regn for at resten skal falle av.

Når du kommer til der stiene krysser kan du se El Paseo de Laderones, en stor fjelltopp. Et flatt område som ble laget av erosjon, gjør at vi har en sti å følge her, og hvor du kan se einerbusker som klamrer seg til sidene av de bratte klippene. Nedstigningen går i sikksakk nedover bakker dekket med småstein, mot vindmøllen som gir navnet til tettstedet Molino de Viento. Man må være forsiktig under nedstigningen på grunn av løse steiner, og fordi det er bratt, men det er verdt det når du når bunnen. Når du kommer ned kan du ta en pause i El Molino, ett sted med mye historie. Møllen ble ombygd etter at den brant ned på slutten av nittenhundretallet. Den er i bruk men fungerer også som turistinformasjon.

Hvordan komme seg hit